Olağan Dışı Evlenme Yaşının Altında Evlilik Yapılması

Olağan Dışı Evlenme Yaşının Altında Evlilik Yapılması

Hangi şekilde olağanüstü durum ve pek önemli bir sebep gerçekleşirse gerçekleşsin onaltı yaşını doldurmamış olan erkek veya kadınının evlenmesine izin verilemez. Olağan dışı evlenme yaşının altında olmalarına ve olağan dışı evlenmeye izin kararı bulunmamasına rağmen örneğin 9 yaşlarında olan erkek ve kadın evlenirse ne olacaktır?

Bilindiği üzere TMK m. 145 b. 2 hükmüne göre; eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması durumunda evlenme mutlak butlanla batıldır.

Gerek olağan evlenme yaşı ve gerekse olağan dışı evlenme yaşı evlenme olgunluğu düşünülerek belirlenmiştir. Belirlenen yaş altı evlenme, sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunma ile eş değerli olduğundan olağan dışı evlenme yaşının (16 yaş) altında yapılan evlilikler de mutlak butlanla batıl sayılmalıdır.

Olağan dışı evlenme yaşına (onaltı yaş) ulaşmış ancak olağan evlenme yaşına (onyedi yaş) erişilmemişse; TMK m. 124 f, II. hükmüne göre; olağan dışı evlenmeye izin kararı mevcut bulunmadan evlenme yapıldığı İçin bu evlilikler de mutlak butlanla batıl sayılmalıdır.

Butlan kararı verilmeden önce olağan evlenme yaşına ulaşılarak ayırt etme gücü sonradan kazanılırsa ne olacaktır? Bu gibi ayırt etme gücünün sonradan kazanılması hallerinde, TMK m. 147 f. II hükmüne göre; mutlak butlan davasını yalnız ayırt etme gücünü sonradan kazanan eş açabilir.

Diğer bir deyişle evlenme ayırt etme gücünün sonradan kazanılması durumunda mutlak butlan davasını yalnız ayırt etme gücünü sonradan kazanan eş açabilir. Eğer hem kadın hem erkek olağan evlenme yaşının atlında evlenmişse ikisi de dava açabilir.

Bu durumda dava hakkının yalnız ayırt etme gücünü sonradan kazanan eşe verilmesi mutlak butlan davasının nisbi butlana dönüştüğünün bir göstergesidir.

Butlan kararı verilmeden önce eşlerin olağan evlenme yaşını doldurmalarına rağmen kendileri tarafından bir dava açılmamışsa yasal temsilci nisbi butlan sebebiyle evlenmenin iptalini dava edebilir. Ancak bu suretle evlenen kimse sonradan onsekiz yaşını doldurmak suretiyle ergin olur, kısıtlı olmaktan çıkar veya karı gebe kalırsa evlenmenin iptaline karar verilemez.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s