İzne Tabii Durumlarda Evlendirme Memurluğuna Yapılacak Başvuruda Rıza Belgesi

İzne Bağlılık Varsa Rıza Belgesi

Evlenmeleri konusunda bireysel başvuru yapabilmelerine rağmen izin veya rıza alınması gereken Yaşça küçük olanlar, vesayet altında olanlar, ve ilgili bölümlerde açıklanan diğer izne tabii durumlarda evlendirme memurluğuna yapılacak başvuruda bu belgenin de ibraz edilmesi zorunludur.

Evlendirme Yönetmeliği Madde 20 f. IV. Hükmüne göre;

“Yaşlarının küçüklüğü veya hacir altına alınmış olmaları sebebiyle evlenmeleri ana, baba veya vasinin rızasına bağlı olanlar, başvuru sırasında evlenme beyannamesine bunların rızalarını gösterir belgeyi de eklemek zorundadır.”

Rıza belgelerinin imzalanmış olarak getirilmesi halinde bu imzaların o kişilere ait olduğunun yetkili merciler tarafından tasdik edilmiş olması şarttır. Rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanabilir. Bu takdirde imza tasdiki evlendirme memurunca yapılır. Ana ve babadan birinin ölmüş olması halinde sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.

BU konu ile ilişkili ve detayları içeren “Yasal Temsilcinin İzni” isimli yazımıza üzerine tıklama koşulu ile ulaşabilir ve detaylı bilgiyi okuyabilirsiniz.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s