Evlenmenin Çok Sıkı Şekil Şartlarına Bağlanması Evlenecekler Açısından Büyük Önem Taşır

EVLENECEKLER AÇISINDAN ÖNEMİ

Evliliklerin şekil koşullarının olması Türk Medeni Kanunu dışında bir çok yerde birbiri ile ilişkili şekilde düzenlemelerin bir araya gelmesi ile oluşur. Evlendirme Yönetmeliği, Nüfus Hizmetleri Yönetmeliği gibi yönetmeliklerin yanında Sözleşmeler hukukunu ilgilendiren konuları da mevcuttur. Evlenmenin çok sıkı şekil şartlarına bağlanmasının her şeyden önce evlenecekler açısından büyük bir önemi vardır.

Evlenecekler açısından evlenmenin çok sıkı şekil şartlarının önemini aşağıdaki konu başlıklarına göre incelemeyi Türk Hukuk Sisteminin içerisinde Medeni kanun ile ilişkili olan tüm yasaların bir arada incelenmesine kolaylık sağlaması planlanmıştır.

  • Zorlama evliliklerin önlenmesi,
  • Ahlaka aykırı evliliklerin önlenmesi,
  • Acele evliliklerin önlenmesi,
  • Gizli birlikteliklerin önlenmesi

Zorlama Evliliklerin Önlenmesi

TMK m. 141. Hükmüne göre; “Evlenme töreni, evlendirme dairesinde evlendirme memurunun ve ayırt etme gücüne sahip ergin iki tanığın önünde açık olarak yapılır.”

Evlenmenin açık olarak yapılması zorlama evliliklerin/istek dışı evliliklerin önlenmesinde önem taşımaktadır.

Açık olarak yapılmamış olması durumunda evlenmesine olanak sağlanan bireylerin evliliği gerçekten isteyip istemedikleri ile ilgili bir belirsizliğin gelişmiş hukuk sistemleri içerisinde barınamayacağı açıktır. Ancak Erkek egemen toplumlarda eskiden görülen vekalet sistemi geçmişinde olmasına rağmen günümüzde aynı toplumların hukuk sistemlerinden de çıkarılmıştır.

Ahlaka Aykırı Evliliklerin önlenmesi

Evlenmenin çok sıkı şekil şartlarına bağlanmasının evlenecekler açısından bir başka önemi ahlaka aykırı evliliklerin gerçekleşmesinin önlenmesidir.

Örneğin çok sıkı şekil şartlan sayesinde iki kardeşin evlenmesi önlenmektedir.

Acele Evliliklerin Önlenmesi

Evlenmenin çok sıkı şekil şartlarına bağlanmasının evlenecekler açısından diğer önemi acele evliliklerin gerçekleşmesinin önlenmesidir.

Evlenme, başvurunun yapılması, incelenmesi ve törenin yapılması bağlamında belirli sürelerin geçmesini gerektirmektedir. Bu süreler de acele başka bir anlatımla düşünmeden yapılacak evliliklerin gerçekleşmesini önlenmektedir.

Gizli Birlikteliklerin önlenmesi

Evlenmenin çok sıkı şekil şartlarına bağlanmasının evlenecekler açısından bir başka önemi de gizli birlikteliklerin gerçekleşmesini önlemektir. Evliliğin esasının ilan edilmesine dayalı olması nedeni ile gerek islam toplumlarında gerek islam dışı toplumlarda evlenen bireyler kendi gelenek, görenek ve adetlerine göre evliliği bir kutlama ile ilan edilmesine vesile olurlar. Bunun temelinde evlenen bireylerin artık birlikte olduklarını birbirlerinin himayesinde olduklarını ve birine yapılacak kötü ve art niyetli davranışın diğerinin de tepkisini çekeceğini ilan etmektir. Ayrıca Türk toplumlarında islam öncesinde de Hayasızlık kavramının varlığı diğer toplumlara benzer şekilde mevcuttur. Kadının kocasının belirli olması soy ve nesep konusunda doğan çocukların babasının belirlenmesini sağlama amacı ile ilan edilen birlikteliklere evlilik ismi verilmeye başlanmış olabileceğini savunan bir grup ta mevcuttur.

Evlenmenin tescili işlemi bu yönde oluşacak sakıncaları sonlandırmaktadır.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s