Evlenme Töreni Sonrası Aile Kütüğüne Kayıt

Evlenme Töreni Sonrası Aile Kütüğüne Kayıt

Evlendirme işlemini yapanların evlenme bildirimini ilgili nüfus müdürlüğüne göndermesi gerekir. Bildirimi alan nüfus müdürlüğü de evliliği tescil etmekle yükümlüdür.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen görevliler hakkında 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun m. 68 hükmüne göre işlem yapılır.

Nüfus müdürlüğünce ilgili memurun bu maksatla savunması İstenerek dosya hazırlanır. Memura savunma için verilecek süre onbeş gündür. Belirtilen süre içerisinde savunmanın yapılmaması halinde memur savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Tekerrür varsa gönderilen yazıda bu husus ayrıca belirtilir.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s