Evlilik Başvurusu için Sağlık Raporu

Sağlık Raporu / Resmi Sağlık Kurulu Raporu

Sağlık bakanlığınca yapılan son düzenleme ve genelge ile evlilik başvurusu sırasında alınacak rapor Devlet hastanelerinde, Üniversitelerin Araştırma hastanelerinde, yataklı hizmet veren Ve bakanlıkça şartları Özel hastaneler yönetmeliğinde açıklanmış olan özel hastanelerde, sağlık ocaklarından alınabilir.

Resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu /resmi sağlık kurulu raporu evlenme dosyasına konulur.

Sağlık raporu alınmaması durumunda evlenme yapılamaz.

Evlendirme Yönetmeliği Madde. 20 f. II. hükmüne göre; “Sağlık raporuyla ilgili usul ve esaslar, sağlık alanındaki değişen ve gelişen şartlar da dikkate alınmak suretiyle Sağlık Bakanlığınca yayımlanacak genelgeyle belirlenir.”

Evlendirme Yönetmeliği Madde. 20 f. III. De yapılan özel düzenleme Hükmüne göre; “Akıl hastalarının evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s