Vekalet Akdi

“iş davası” örnekleri; Vekalet Akdi

Davacının bağımsız olarak avukatlık faaliyetine devam ettiği anlaşıldığından taraflar arasında vekâlet akdi vardır. Görevsizlik kararı verilmelidir

“Dosya içeriğine göre, davalı şirket ile bağımsız bir organizasyona sahip olan ve serbest avukat olarak kendi bürosunda çalışan davacı avukat arasında hukuki danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme içeriğine göre davacı avukata, davalı şirkete yapacağı hukuki danışmanlık hizmetleri karşılığı aylık ücret ödenmesi kararlaştırılmış, avukatın bunun karşılığında serbest meslek makbuzu düzenleyerek iş sahibine vereceği belirtilmiştir. Sözleşmede ayrıca dava ve icra takipleri nedeni ile avukatlık asgari ücret tarifesinin uygulanacağı düzenlenmiştir. Davacı avukat, aldığı dava ve icra takiplerini teslim aldıktan sonra, kendi iş organizasyonu içerisinde ve işverenin mesai ve iş konusunda bir talimatı olmadan takip etmekte ve sonuçlandırmakta, sadece aşamaları ve sonuçları hakkında rapor sunmaktadır. Davacı avukat, aynı iş organizasyonda ücreti kendisi tarafından ödenen yardımcı eleman çalıştırma imkânına sahip olabilmekte, keza işini kaybetme riski olmaksızın verilen görevi reddetme hakkına sahip bulunmaktadır. Sonuç olarak taraflar arasındaki sözleşmede iş sözleşmesinin belirleyici unsuru olan hukuki ve kişisel bağımlılıktan söz edilemez. Somut uyuşmazlıkta taraflar arasındaki sözleşmede vekâlet ilişkisi ağır basmakta olup, davacı avukat, davalı ise vekil tutan sıfatındadır. Uyuşmazlıkta iş mahkemesinin görevli olmadığı açıktır. Vekâlet ilişkisi nedeni ile uyuşmazlığın genel mahkemelerde çözümlenmesi gerekir. Mahkemece dava dilekçesinin görevsizlik nedeni ile reddine kararı verilmesi yerine işin esasına girilerek karar verilmesi hatalıdır…” Y9HD, 25.10.2010, 3***4/3***2 E.K.

Davacı maktu ücret alsa da bağımsız olarak avukatlık faaliyetine devam ettiği anlaşıldığından taraflar arasında vekâlet akdi vardır

“Dosya İçeriğine göre, davalı şirket ile davacı avukat arasında, davacı avukatın şirkete gelme zorunluluğu olmaksızın şirketin hukuki sorunlarına yardımcı olmak ve gerekirse duruşmalara katılmak üzere sözlü anlaşma yapmışlardır. Davacı avukat, yapmış olduğu işlerin karşılığını ise serbest meslek makbuzları karşılığında aylık maktu ücret olarak davalı şirketten tahsil etmektedir. Davacı avukatın davalı şirketten aylık maktu ücret alması taraflar arasındaki ilişkiye başlı başına iş ilişkisi niteliğini vermez. Davacı avukat serbest avukat olarak kendi bürosunda işverenin mesai ve iş konusunda bir talimatı olmadan davalı şirketin davalarını takip etmektedir. Keza işini kaybetme riski olmaksızın verilen görevi reddetme hakkına da sahip bulunmaktadır. Taraflar arasındaki sözleşmede, iş sözleşmesinin belirleyici unsuru olan hukuki ve kişisel bağımlılıktan söz edilemez. Davacı, iş görme edimi bakımından teknik ve ekonomik olarak davalıya bağımlıdır. Somut uyuşmazlıkta taraflar arasındaki sözleşmede vekâlet ilişkisi ağır basmakta olup taraflar arasındaki ilişkinin niteliğinin tam olarak belirlenmesi için gerekli araştırma yapıldıktan sonra mahkemenin görevli olup olmadığı belirlenerek sonucuna göre karar vermek gerekirken eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucunda karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir…” Y9HD, 22.05.2012, 4***8/1***3 E.K.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s