Hizmet Akdinden Doğan tazminat davaları zaman aşımı süresi

“iş davası” örnekleri; Hizmet Akdinden Doğan tazminat davaları zaman aşımı süresi

Hizmet akdinden doğan tazminat davaları 10 yıllık zamanaşımına tabidir

“Davacı ile davalı arasında iş akdi bulunduğu ve davalı işçinin sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerine aykırı davranarak işverene zarar verdiği anlaşılmaktadır. Böylece işverenin sözleşmeye aykırılık sonucu oluşan zararının tazmininde 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca 10 yıllık zaman aşımı uygulanır. Bu nedenle mahkemece somut olayda, zaman aşımının 10 yıl olmasına rağmen 1 yıl kabul edilerek davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmesi doğru bulunmamış ve kararın bu yönü ile bozulması gerekmiştir…” Y9HD, 09.07.2010 tarih, 2***6/2***1 E.K.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s