Vakıf ile işveren arasında uyuşmazlıklar

“iş davası” örnekleri; Vakıf ile işveren arasında uyuşmazlıklar

Vakıfla işveren arasındaki davada genel mahkemeler görevlidir

“Somut olayda dava, davacı vakıf ile müflis banka arasındaki dava vakıf senedinden ve iddia edilen taahhütnameden kaynaklanan bir alacak davası olup, iş bu dava İş Kanu-nu’ndan kaynaklanmadığı gibi, taraflar arasında işçi-işveren ilişkisinin de olmadığı açıktır. Bu itibarla taraflar arasındaki iş bu alacak davasının iş mahkemesinde görülmesi mümkün olmayıp, genel mahkemeler görevli olduğundan mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yargılamaya devamla işin esası hakkında karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir…”  Y9HD, 28.02.2012 tarih, 6**1/6**5 E.K.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s