Sera işçisi

“iş davası” örnekleri; Sera işçisi

Serada muz bakımı işçisi hakkında çalışan sayısının 50 işçinin altında olduğundan İş Kanunu hükümleri uygulanmaz

“Somut olayda davacı dava dilekçesinde davalıya ait kapalı arazi üzerinde bulunan muz seralarının bakımını yapmak üzere işe başladığını beyan etmiştir. Dinlenen davacı tanıkları davacının muz serasında çalıştığını, seranın sulama, gübreleme, bakım ve havalandırmasını yaptığını, davacının tek çalışan olduğunu beyan etmişlerdir. Dinlenen davalı tanığı da davacının muzların sulama işini yaptığını beyan etmiştir. Davacının yaptığı iş tarım işi olduğundan mahkemenin görevsizliğine ve dosyanın görevli hukuk mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekirken davanın esası hakkında hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir…” Y9HD, 02.04.2012 tarih, 3***0/1***8 E.K.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s