Olağan Dışı Evlenme Yaşı

Olağan Dışı Evlenme Yaşı (TMK m. 124 f. II)

Türkiye’de yapılan evlilikler içerisinde yaş incelemesi yapıldığında genelde olağan dışı evliliklerin kırsal coğrafyalarda daha çok olduğu gözlemlenmektedir. 1938 yılı anayasasında olağan dışı evlilik yaşının daha düşük olması 4721 sayılı Türk Medeni kanununda düzeltilmiştir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununda olağan evlenme yaşının (TMK m. 124 f.I.) yanı sıra ayrıca olağan dışı evlenme yaşı (TMK m. 124 f. II) da düzenlenmiştir.

Olağan dışı evlenme yaşı kadın ve erkek için onaltı yaş olarak belirlenmiştir.

Genel Olarak; Erkek veya kadın onyedi (17) yaşını doldurmadıkça evlenemez ise de hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasisini dinleyerek evlenmesine İzin verebilir. Anadolu’da sık rastlanan kız kaçırma olaylarında olayın suç boyutunun temelinde aile kurma düşüncesi olduğu belirlenmesi nedeni ile yüzyıllardan beri gelen islam anlayışının da etkisi ile erken yaşlarda bireyin evlenmesine ailelerin veya vasinin de onayı alınarak bu yöntem uygulanmaya devam etmektedir.

Bir çok Avrupa ülkesinde; İtalya, Yunanistan, Almanya, Fransa gibi gelişmiş ülkelerinde bulunduğu geniş bir coğrafyada olağan evlenme yaşı benzer durumlar nedeni ile Türk yasalarınca belirlenen yaştan daha aşağıdadır.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s