İşverenin uğradığı zararı işçiden talep etmesi durumu

“iş davası” örnekleri; işverenin uğradığı zararı işçiden talep etmesi durumu

İşverenin uğradığı zararı işçilerden birinden talep etmesi eşit işlem borcuna aykırılık teşkil etmez

“Somut olayda davalı-karşı davacı işveren, davacı-karşı davalı işçi tarafından verilen zararın tazminini talep etmiştir. Mahkemece bu zararın meydana gelmesinde başka işçilerin de kusuru bulunduğu, ancak işverenin bunlardan zararı talep etmemesinin eşit işlem borcuna aykırı olduğu belirtilerek tazminat talebi reddedilmiştir. İşverenin hangi eylemlerinin eşit işlem borcuna aykırılık teşkil edeceği yukarıda belirtilmiştir. İşyerinde meydana gelen zararın davacı ile birlikte başka iki İşçinin eylemi sonucu meydana geldiği sabittir. Bu durumda işverenin uğradığı zararı işçilerden birinden talep etmesi eşit işlem borcuna aykırılık teşkil etmez. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalı-karşı davacı işverenin uğradığı zararın 1.709 TL olduğu ve davacı-karşı davalı işçinin kusurunun %60 oranında olup zararın 1.025,40 TL sorumlu olduğu belirtilmiştir. Mahkemece bilirkişi raporları yeniden bir değerlendirmeye tâbi tutularak davalı-karşı davacı işverenin maddî tazminat talebi hakkında bir karar verilmelidir…” Y9HD, 30.11.2011, 2***8/4***2 E.K.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s