Nişanlanmanın Hükümsüzlüğü

Nişanlanmanın Hükümsüzlüğü

Ortada geçerli bir nişan yoksa nişanlanmanın hükümsüzlüğü söz konusudur. Bunu şu şekilde açıklamak daha anlaşılır olacaktır. Geçerli bir nişan için geçerli koşullar gerçekleşmemiş ise nişanın sonlanmasından söz edilemez ancak nişanın hükümsüzlüğünden bahsedilebilir. Kural olarak da bu uygulanır. Geçerli bir nişan olmadığı ile ilgili olarak bir hüküm yok ise ve tartışmalı bir durum var ise nişanın sonlandırılması kuralı devreye girer. Yani Nişanlılığın sona ermesi ile ilgili kurallar yürütülür.

Başka bir deyişle nişanlılığın geçerliliği için gerekli koşullar gerçekleşmemişse sona erme değil hükümsüzlük kuralları uygulanır. (Alıntı Kaynağı: DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 26.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s