Nişanın Bozulmasının Sonuçları

NİŞANIN BOZULMASININ SONUÇLARI

(TMK. m. 120-123)

Aile Hukuku Kapsamında ele alınan Nişan Kavramının Nişanın Bozulması durumunu da ele almıştır. Türk Medeni Kanunu içerisinde ve Türk Medeni kanununu ile ilişki içinde olan diğer kanunlar olan Borçlar Kanunu, icra iflas kanunu, Türk ceza kanunu gibi bir çok kanun ile birlikte değerlendirilebilir.

Nişanın bozulmasının sonuçlan Aile Hukukunu düzenleyen TMK. m. 120-123 hükmüyle düzenleme konusu yapılmıştır.

Nişanlılık evlenme (beklenen ve istenen ve amaç olan) dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir.

Buna karşılık nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde; kusuru olan taraf, diğerine koşullan bulunduğu takdirde uygun bir maddi tazminat vermekle yükümlüdür.

Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s