İşveren vekili ile işçi arasındaki uyuşmazlık durumu

“iş davası” örnekleri; işveren vekili ile işçi arasındaki uyuşmazlık durumu

İşveren vekili işçi olduğundan iş mahkemeleri görevlidir

“Davacı, davalı işyerinde çalışmakta iken iş sözleşmesinin haksız olarak fesih edildiğini belirterek ihbar ve kıdem tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir. Mahkemece, taraflar arasında bir işçi-işveren ilişkisinin bulunmadığı, davanın işveren vekili konumunda bulunduğu gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiştir. Somut uyuşmazlıkta davacının işveren vekili sıfatı taşıması işveren ile arasındaki işçi ve işveren ilişkisini ortadan kaldırmaz. Davacının iş sözleşmesi ile çalıştığının kabulü gerekir. Buna göre iş mahkemesi sıfatıyla davanın esası hakkında bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir…” Y9HD,15.04.2010, 9***5/1***5 E.K.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s