İşçinin şirket yerine şirket ortağına dava açması durumunda

“iş davası” örnekleri; İşçinin şirket yerine şirket ortağına dava açması durumunda

Şirketin ortağına açtığı davada arada iş ilişkisi olmadığından husumet ve görev yönünden değerlendirme yapılmalıdır

“Davacı, 1990-1997 yılları arasında dava dışı F.İnşaat Ticaret Ltd Şirketi işçisi olarak çalışmış olup, açtığı olduğu bu davada, işçilik alacakları karşılığı olarak şirket ortakları olan davalıların taahhüt ettikleri 300.000 USD’nin tahsilini talep etmiştir. Davalılar cevap dilekçesinde, şirketin temsilcisi olmaları sebebiyle sorumluluğun kendilerine ait olmadığını, davacının şirketten alacaklı olup olmadığını bilmediklerini beyan etmişlerdir. Mahkemece, davacının dava dışı şirkette ücretsiz çalışmasının mümkün olmadığı ve çalıştığı süre içinde bazı ödemeler aldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Dosya içinde bulunan protokol başlıklı belgede, davacının dava dışı şirkette 1990-1997 yılları arasında yapmış olduğu hizmetlerine karşılık 300.000 USD ödeneceği yazılıdır. Sözü edilen belgede açıkça şirkette geçen çalışmalar sebebiyle ödeme yapılacağı bildirilmiştir. Sözü edilen belgede davalıların imzası bulunmakta ise de, belgenin dava dışı şirketi temsilen düzenlendiği anlaşılmaktadır. Dava iş mahkemesinde görülmüş olmakla davanın tarafları da işçi ve işveren olmalıdır. Bu durumda davanın işveren şirket hakkında açılması ve sonuçlandırılması gerekirken, şirket ortakları yönünden dava açılması ve yargılamaya devam olunarak sonuca gidilmesi hatalı olmuştur. Dairemizin kararlılık kazanmış olan içtihatlarına göre, şirketin işveren olduğu hâllerde şirket ortağı hakkında dava açılarak sonuca gidilmesi mümkün değildir (Yargıtay Y9HD. 17.10.2007 gün, 2**7/ 2**3 E, 2***7/ 3***3 K; Yargıtay Y9HD. 5.2.2010.gün, 2**8/ 1***8 E, 2**0/2**7K). Mahkemece davanın husumet yokluğu sebebiyle reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek hüküm kurulması hatalı olup, kararın bu yönden bozulması gerekmiştir…” Y9HD, 07.12.2010 tarih, 4***9/3***3 E.K,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s