Hizmet akdi sona ermesi sonrası gelişen uyuşmazlıkların durumu

“iş davası” örnekleri; Hizmet akdi sona ermesi sonrası gelişen uyuşmazlıkların durumu

Hizmet akdinin sona ermesinden sonra gelişen durumla ilgili, hizmet akdiyle ilişkisi bulunmayan ve hizmet akdinin sonucu bulunmayan tazminat isteğine ilişkin davanın genel mahkemelerde görülmesi gerekir

“Taraflar arasındaki hizmet akdi 19.4.2000 tarihinde sona ermiştir. Dava konusu istek hizmet akdinin devam ettiği süre ile ilgili olmadığı gibi hizmet akdinden de doğma-maktadır. Ziraat mühendisi olarak davalıya ait işyerinde hizmet akdi ile çalışan davacının sahip bulunduğu tohumluk satış izin belgesinin hizmet akdinin feshinden sonra davalı tarafından kullanıldığı iddiasıyla genel hükümlere göre tazminat isteğinde bulunmuştur. Hizmet akdinin sona ermesinden sonra gelişen durumla ilgili, hizmet akdiyle ilişkisi bulunmayan ve hizmet akdinin sonucu bulunmayan tazminat isteğine ilişkin davanın genel mahkemeler de görülmesi gerekir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilerek karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir…” Y9HD, 16.10.2006 tarih, 5***6/2***0 E.K.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s