NİŞANLILIĞA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

NİŞANLILIĞA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Nişanlılık TMK. m. 118-123 hükmüyle düzenleme konusu yapılmıştır. Nişanlanma evlenmenin ön koşulu olup nişanlanma olmadan evlenmenin olması fiilen mümkün değildir.

“…..Her ne kadar günümüzde Ailelerin onayı veya rızası gibi kavramları gündeme getirmeden eşler kendi aralarında birlikte giderek “nişan” yapmadan evlilik başvurusunu yaparak evlenebiliyorlar. BU nişan kavramını tamamen ortadan kaldırmayan bir durum olarak bizim ana amacımızın toplumun geneline hitap etmesi nedeni ile biz Nişan Kavramını ve bu konu ile ilgili tüm bilgileri Hukuki açıdan ve Hukuk kitaplarında ve Kanun içerisindeki tanımlamalara göre yapmamız gerektiğini düşünüyoruz…..”

Bilindiği üzere birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte başvururlar. (TMK m. 134 f.I.)

Başvuru, evlenecekler tarafından yazılı veya sözlü olarak yapılır. (TMK m. 135.)

İşte her evlenme başvurusu aynı zamanda evlenme kararının açıklanması anlamına gelmektedir.

Sosyolojik anlamda Nişanda Evlenecek olan kişilerin bir evlilik yapacağı bilgisinin topluma ilan edilmesi anlamını taşır. İslam Toplumlarında da Nişan kavramının bir evlilik öncesi hazırlığın yaşamlarının her dönemlerinde olan Doğu toplumlarından geldiği düşünülmektedir. İslam da nişan daha sonralardan giren bir olgu olduğu konusunda da yapılan çalışmalar mevcut. Türkler islam öncesinde de evlilik öncesi evlilik yapacak çiftler için bir ön ilan yani Nişan mantığına sahiptiler. İslam ile birlikte İlan mekanizmasını hem nişan hem evlilik ile birlikte iki ilan ile kendi yaşamlarına sokmuşlardır.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s