İş yerinde eşine yardım eden eşin durumu

“iş davası” örnekleri; İş yerinde eşine yardım eden eşin durumu

Davacının işi tek başına yapıp yapamayacağı, eşinin yardımının niteliği, hizmet ilişkisi bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır

“Somut olayda, davacının eşi ile birlikte davalı şirketin faaliyette bulunduğu iş hanının üst katında davalı şirketin sorumluluğunda şirket ve iş hanı çalışanlarına öğle yemeği verdiği anlaşılmaktadır. Temel tartışma davacının bu çalışmalarının aynı yerde aşçı olarak çalışan eşine yardım kapsamında olup olmadığı noktasındadır. Mahkemece işyerinde keşif yapılmış ise de, davaya konu dönem içinde iş hanında çalışan ve öğle yemeği yiyen işçi sayısı belirlenmemiştir. Davacının işyerindeki faaliyetlerinin eşine yardım kapsamında kalıp kalmadığının belirlenmesi bakımından istek konusu dönemde yemek hizmeti verilen işçi sayısı tespit olunmalı ve davacının eşinin tek başına bu işi yapmasının mümkün olup olmadığı da araştırılarak gerekirse işyerinde yeniden keşif yapılarak sonuca gidilmelidir. İşyerinde yürütülen işin istek konusu dönemde yemek verilen işçi sayısı dikkate alındığında davacının eşi tarafından tek başına yerine getirilmesi mümkün ise, davacının işyerindeki faaliyeti eşinin işlerini kolaylaştırma amaçlı olup, davalı île iş ilişkisinin olmadığı kabul edilmeli, şimdiki gibi İsteklerin reddine karar verilmelidir. Yemek verilmesi işinin davacı ve eşinin birlikte çalışmaları sonucu verilmesi mümkün ise, davacının iş sözleşmesi kapsamında çalıştığı kabul edilmeli ve buna göre istekler yönünden bir karar verilmelidir. Bu nedenlerle eksik soruşturma ile yazılı şekilde davanın reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir…”Y9HD, 07.12.2010 tarih, 2***9/3***7 E.K.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s