Hayvan çiftliklerinde Ziraat mühendisi durumu

“iş davası” örnekleri; Hayvan çiftliklerinde Ziraat mühendisi durumu

Damızlık sığır yetiştiriciliği birliğinde ziraat mühendisi olarak çalışılan işyerindeki çalışan sayısı araştırılmalıdır

“Somut olayda davacının, damızlık sığır yetiştiricileri birliğinde ziraat mühendisi olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Mahkemece öncelikle yukarıda açıklanan ilke ve esaslar doğrultusunda davalı işyerinde çalışan işçi sayısı araştırılıp tespit edilerek davacının İş Kanunu kapsamında olup olmadığı, mahkemenin davaya bakmakla görevli olup olmadığı araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir…” Y9HD, 07.12.2010 tarih, 4***3/3***0 E.K.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s